MẶT BẰNG TẦNG GOLD VIEW – THÁP B

MẶT BẰNG TẦNG THÁP B – THE GOLD VIEW

Mặt bằng tầng điển hình Tháp B – The Gold View

Căn hộ 2PN – 65 m2

2PN-65m2-B

Căn hộ 2PN – 79 m2

2PN-79m2-B

Căn hộ 2PN – 80 m2

2PN-80m2-B

Căn hộ 3PN – 116 m2

3PN-116m2-B

Căn hộ 3PN – 119 m2

3PN-119m2-B

Bài viết liên quan

0918712885