MẶT BẰNG TẦNG 7 – 24 – THÁP A – THE GOLD VIEW

MẶT BẰNG TẦNG 7 – 24 – THÁP A

Căn 3 PN – 133 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

Căn 1 PN – 56 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

Căn 1 PN – 66 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

T7-66m2


Căn 2 PN – 68 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

T7-68M2-2PN1WC

Căn 2 PN – 74 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

T7-74M2-2PN1WC-CÓ LOGIA


Căn 2 PN – 81 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

T6-81M2-2PN2WC

Căn 2 PN – 85 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

t6-2PN-85m2-2PN2WC


Căn 2 PN – 92 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

t7-2PN-92m2-2PN2WC

Căn 2 PN – 93 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

t7-2PN-93m2

Căn 3 PN – 100 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

t7-3PN-100m2-3PN2WC

Căn 3 PN – 117 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

t6-3PN-117m2-3PN2WC

Căn 3 PN – 133 m2 – Tầng 7 – 24 – Tháp A

t6-3PN-133m2

Bài viết liên quan

0918712885