MẶT BẰNG TẦNG 25 – 33 – THÁP A – THE GOLDVIEW

Mặt bằng tầng 25 – 33 – Tháp A

Căn 1 PN – 51 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A

1PN- T25-33


Căn 1 PN – 56 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A

Căn 2 PN – 68 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A

Căn 2 PN – 81 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A


Căn 2 PN – 85 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A

Căn 2 PN – 91 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A

Căn 2 PN – 92 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A


Căn 2 PN – 93 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A


Căn 3 PN – 100 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A

Căn 3 PN – 117 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A

Căn 3 PN – 133 m2 – Tầng 25 – 33 – Tháp A

Bài viết liên quan

0918712885